Padala Pikalay Aamba Song Lyrics – Swargandh Movie

Padala Pikalay Aamba Song Lyrics

आल्या जी बाई आल जी बाई आला जी
अला अला आला आला
पडाल पिक्ले अम्बा

वासच बंद तो तू जना वो पवन
जऊ नाका बंद तू जना वो पवन
हो पवन जरा थंब आहे
पडाल पिक्ले अम्बा

बार्न वाकले झड
टायला मी बाई जीवापड
चूहा दीन आजवर जपल्या
चोर खडा मरन्य तपस्या
उगडड कास सांगूंगा
अ पडाल पिक्ले अम्बा

अम्बाचा रंग केशरी
युद्ध लली शोभे शेंदरी
लोंदाला तुज्या पाणी सूट
घुन ते लगी लगी
काध ते मी चाल
बाबा
दीनबा पडाल पिक्ले अम्बा

Also, Read about these sites: