Solava Varis Dhokyacha Song Lyrics – Sawal Maza Aika Movie

Also, Read About:

Solava Varis Dhokyacha Song Lyrics

तरुणपणाच्या रस्त्यावरचं पहिलं ठिकाण नाक्याचं
अन् सोळावं वरीस धोक्याचं ग सोळावं वरीस धोक्याचं

पिसाट वारा मदनाचा, पतंग उडवी पदराचा
तोल सुटावा अशी वेळ ही तरी चालणं ठेक्याचं

रात रुपेरी फुलली ग, मला पौर्णिमा भुलली ग
अंगावरती सांडु लागलं टिपूर चांदणं रूप्याचं

ओढ लागली संगतीची, नजरभेटिच्या गमतीची
आज मला हे गुपीत कळलं जत्रंमधल्या धक्क्याचं